17 May Monken Hadley II 0-0 (0.0) *Letchworth Garden City V Cancelled
24 May *Letchworth Garden City V 150-10 (42.2) Hoddesdon IV 48-10 (22.0)
31 May *Tewin II 210-10 (52.0) Letchworth Garden City V 150-10 (43.0)
07 Jun Letchworth Garden City V 190-10 (37.4) *Hertingfordbury II 194-6 (47.0)
14 Jun *Thorley II 242-8 (53.0) Letchworth Garden City V 194-10 (45.2)
21 Jun Letchworth Garden City V 102-10 (31.0) *Shenley Village III 103-3 (28.3)
28 Jun Letchworth Garden City V 160-10 (49.3) *Waltham X Rosedale III 49-10 (23.3)
05 Jul *Letchworth Garden City V 103-10 (34.0) Radlett V 104-7 (34.3)
12 Jul *Potters Bar IV 182-10 (50.0) Letchworth Garden City V 160-10 (40.0)
19 Jul *Letchworth Garden City V 196-9 (42.0) Southgate Adelaide III 152-10 (33.0)
26 Jul *Botany Bay III 137-10 (51.1) Letchworth Garden City V 138-7 (36.4)
02 Aug Letchworth Garden City V 175-10 (41.5) *Ibis 53-10 (22.4)
09 Aug Langleybury IV 0-0 (0.0) *Letchworth Garden City V 0-0 (0.0) R