11 Jul Preston III v Hertford IV
18 Jul Hertford IV v London Colney II
25 Jul Bayford & Hertford II v Hertford IV
01 Aug Hertford IV v Old Eastcotians
08 Aug Cheshunt Rosedale III v Hertford IV
15 Aug Hertford IV v Bushey III
22 Aug Boxmoor II v Hertford IV
29 Aug Hertford IV v Stevenage IV
05 Sep Great Gaddesden v Hertford IV