05 May Preston IV 0-0 (0.0) *Welwyn Garden City V Cancelled
12 May Preston IV 248-5 (44.0) *Abbots Langley IV 68-10 (37.0)
19 May Hatfield Hyde III 76-9 (40.3) *Preston IV 79-7 (26.3)
26 May *Old Elizabethans III 94-10 (35.3) Preston IV 95-3 (28.2)
02 Jun Chorleywood IV 122-6 (47.0) *Preston IV 126-4 (27.1)
09 Jun Broxbourne IV 96-10 (35.1) *Preston IV 100-5 (22.1)
16 Jun *Shenley Village IV 95-10 (39.1) Preston IV 96-1 (21.1)
23 Jun *Rickmansworth IV 94-10 (30.0) Preston IV 96-8 (36.4)
30 Jun Boxmoor III 84-10 (44.4) *Preston IV 85-1 (16.3)
07 Jul Hertford V 0-0 (0.0) *Preston IV Cancelled
14 Jul Bushey III 0-0 (0.0) *Preston IV Cancelled
21 Jul Preston IV 0-0 (0.0) *Hatfield III Conceded
28 Jul Datchworth III 161-10 (46.1) *Preston IV 162-5 (33.4)
04 Aug Wormley III 0-0 (0.0) *Preston IV Cancelled
11 Aug *Mill Hill Village III 174-8 (47.0) Preston IV 107-10 (38.3)
18 Aug Baldock III 169-6 (47.0) *Preston IV 154-4 (43.0)
25 Aug *Waltham X Rosedale IV 196-5 (47.0) Preston IV 32-3 (8.2) R
01 Sep *Parkfield & Headstone III 154-6 (47.0) Preston IV 91-10 (30.0)
08 Sep *Reed IV 301-4 (43.0) Preston IV 215-10 (45.5)