07 May *Bushey IV 57-10 (30.3) Chorleywood IV 59-3 (14.4)
14 May *Bushey IV 155-10 (36.4) Shenley Village IV 158-2 (21.0)
21 May Bushey IV 87-10 (30.0) *Rickmansworth IV 34-1 (12.0) R
28 May *Langleybury IV 116-9 (40.0) Bushey IV 94-10 (37.0)
04 Jun *Bushey IV 174-3 (40.0) Radlett V 150-7 (40.0)
11 Jun *Bushey IV 171-5 (40.0) Chipperfield Clarendon III 158-7 (35.0)
18 Jun Bushey IV 117-10 (39.5) *Watford Town IV 118-5 (30.5)
25 Jun Bushey IV 66-10 (25.0) *Redbourn IV 67-4 (20.4)
02 Jul Bushey IV 126-10 (40.3) *Watford Town V 127-9 (32.1)
09 Jul *Bushey IV 167-9 (42.0) Chorleywood IV 168-3 (35.2)
16 Jul *Shenley Village IV 185-2 (38.0) Bushey IV 76-10 (35.0)
23 Jul Rickmansworth IV 156-9 (42.0) *Bushey IV 157-7 (35.5)
30 Jul Langleybury IV 156-10 (41.0) *Bushey IV 90-10 (30.3)
06 Aug *Bushey IV 157-10 (41.5) Radlett V 150-10 (36.0)
13 Aug *Bushey IV 232-9 (40.0) Chipperfield Clarendon III 233-6 (40.0)
20 Aug Bushey IV 133-8 (39.0) *Watford Town IV 76-10 (21.1)
27 Aug *Redbourn IV 155-10 (37.0) Bushey IV 156-5 (33.4)
03 Sep Bushey IV 207-7 (40.0) *Watford Town V 67-2 (13.1) R