09 May Southgate Adelaide III v West Herts V
16 May West Herts V v North Mymms III
23 May Berkhamsted IV v West Herts V
30 May West Herts V v Kings Langley III
06 Jun Bushey IV v West Herts V
13 Jun West Herts V v Watford Town V
20 Jun Chorleywood IV v West Herts V
27 Jun West Herts V v Chorleywood IV
04 Jul Watford Town V v West Herts V
11 Jul West Herts V v Southgate Adelaide III
18 Jul North Mymms III v West Herts V
25 Jul West Herts V v Berkhamsted IV
01 Aug Kings Langley III v West Herts V
08 Aug West Herts V v Bushey IV