08 May Northchurch v Flitwick II
15 May Northwood v Northchurch
22 May Northchurch v Welwyn Garden City II
29 May Northchurch v Potters Bar II
05 Jun Radlett II v Northchurch
12 Jun Northchurch v Hertford II
19 Jun Old Elizabethans v Northchurch
26 Jun Northchurch v Allenburys & County Hall
03 Jul Hoddesdon II v Northchurch
10 Jul Flitwick II v Northchurch
17 Jul Northchurch v Northwood
24 Jul Welwyn Garden City II v Northchurch
31 Jul Potters Bar II v Northchurch
07 Aug Northchurch v Radlett II
14 Aug Hertford II v Northchurch
21 Aug Northchurch v Old Elizabethans
28 Aug Allenburys & County Hall v Northchurch
04 Sep Northchurch v Hoddesdon II