07 May Radlett 285-9 (60.0) *Bishop's Stortford 217-6 (50.0)
14 May Banbury 273-8 (66.0) *Radlett 228-8 (54.0)
21 May *Radlett 199-10 (55.1) Tring Park 202-3 (40.1)
28 May Radlett 295-3 (62.0) *Harpenden 297-5 (49.5)
04 Jun *High Wycombe 301-6 (60.0) Radlett 91-10 (30.0)
11 Jun Oxford 221-8 (66.0) *Radlett 186-9 (47.0)
18 Jun Falkland 255-8 (55.5) *Radlett 14-2 (5.0)
25 Jun Radlett 71-10 (36.0) *Henley 74-2 (61.1)
02 Jul Radlett 332-6 (66.0) *Welwyn Garden City 225-6 (54.0)
09 Jul *Radlett 286-6 (60.0) Bishop's Stortford 107-5 (30.3)
16 Jul Banbury 0-0 (0.0) *Radlett Cancelled
23 Jul Radlett 237-9 (66.0) *Tring Park 238-2 (49.3)
30 Jul Radlett 248-8 (66.0) *Harpenden 139-10 (61.5)
06 Aug High Wycombe 342-3 (62.0) *Radlett 233-10 (49.0)
13 Aug Oxford 205-10 (41.0) *Radlett 187-8 (39.0)
20 Aug Radlett 59-5 (23.1) *Falkland 0-0 (0.0) R
27 Aug Radlett 220-10 (58.4) *Henley 183-6 (37.0)
03 Sep *Radlett 336-7 (66.0) Welwyn Garden City 204-10 (49.0)