11 Jul Letchworth Garden City IV v Holtwhites Trinibis III
18 Jul Holtwhites Trinibis III v Rickmansworth III
25 Jul West Herts IV v Holtwhites Trinibis III
01 Aug Holtwhites Trinibis III v Reed III
08 Aug Bamville v Holtwhites Trinibis III
15 Aug Holtwhites Trinibis III v Pinner II
22 Aug Old Haberdashers II v Holtwhites Trinibis III
29 Aug Holtwhites Trinibis III v Northwood III
05 Sep Harpenden V v Holtwhites Trinibis III