11 Jul Bushey IV v Kings Langley III
18 Jul Southgate Adelaide III v Bushey IV
25 Jul Watford Town V v Bushey IV
01 Aug Bushey IV v Chorleywood IV
08 Aug West Herts V v Bushey IV